peuterkleuter kikker kinderopvang

Yoga en massage in de klas en kinderopvang

Een boeiende en zeer inspirerende workshop voor pedagogische medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten op school die graag op een prettige en eenvoudige wijze iets willen doen aan de sfeer in hun groep, met volop nieuwe ideeën.

Medewerkers/leerkrachten kunnen de kinderyoga en onderlinge kindermassage overdragen aan de kinderen , zodat de kinderen elkaar spelenderwijs kunnen masseren en spelenderwijs kinderyoga kunnen toepassen.

Tijdens deze workshop leer je hoe je spelenderwijs kindermassage en kinderyoga oefeningen kunt toepassen op een groep kinderen.
Bij kindermassage en kinderyoga gaat het om samenwerken, vertrouwen, acceptatie van jezelf en de ander, het leren omgaan met aanraking en het plezier dat je samen daaraan beleeft. Het geeft de mogelijkheid om de eenheid met elkaar te ervaren, emoties te delen en om voor jezelf en elkaar te zorgen.
De massages zijn laagdrempelig en gemakkelijk door de kleding heen uit te voeren. Kinderen die worden gemasseerd en kinderyoga ervaren, slapen en leren beter, zijn zich meer bewust van hun lichaam, respecteren eigen grenzen en die van anderen, zijn emotioneel sterker, stress neemt af en hebben een beter weerstand waardoor ze minder snel ziek worden. Uit onderzoek is gebleken dat de agressiviteit en pestgedrag bij kinderen die elkaar respectvol leren aanraken daalt.

Het masseren van een ander en de ervaring dat je een ander een plezier kan doen, is dan ook net zo waardevol als zelf gemasseerd te worden. Elkaar positief aanraken is in het belang van het onderlinge contact naar de kinderen en leiding.

 

Het doel

– Kinderen leren op natuurlijke wijze met hun grenzen en die van de ander om te gaan.
– Ze ontwikkelen respect voor zichzelf en elkaar, het geven en ontvangen.
– Kinderen zitten beter in hun vel en pestgedrag neemt af.
– Het geeft kinderen een gevoel van zelfvertrouwen. De creativiteit van de kinderen wordt ontwikkeld en gestimuleerd.
– Kinderen leren samenwerken.
– Er is meer rust in de groep
– Kinderen kunnen de oefeningen goed gebruiken in het dagelijks leven
– Het is goed voor hun fantasie, dus in een kindergroep waar kinderyoga, aanraakspelletjes en ‘massage’
deel zijn van de dagelijkse activiteiten, voelen kinderen zich meer geborgen en deel van de groep.

Wat is Kindermassage?

– We maken gebruik van muziek. Het ritme helpt het masserende kind om de aandacht erbij te houden
en geeft het gemasseerde kind veiligheid.
– Zingend masseren biedt een herkenbaar model voor elke activiteit, na een paar keer weten de kinderen
welke beweging bij een lied horen waardoor ze zelfverzekerd kunnen werken, je zet een sfeer neer waar de kinderen
in mee kunnen gaan.

Wat is Kinderyoga?

– Tijdens de yoga zijn de kinderen en verzorgers met spel, zang en ontspanning bezig in een veilige omgeving.
– Door spel te combineren met yogaoefeningen wordt op de belevingswereld van kinderen ingespeeld.
– De kinderen worden rustiger en zijn meer ontspannen, daar heb je veel plezier van.
– Het gaat ongedwongen en spontaan met veel bewegingen.
– Hun creativiteit wordt ontwikkeld en gestimuleerd. Spelenderwijs wordt er op de ademhaling gelet.
Waar werk ik mee:

Waar werken we mee?

– Materiaal uit de natuur.
– Thema’s uit sprookjes en dierenwereld.
– Met versjes en rijmpjes
– We luisteren en dansen op muziek
– We bewegen en zingen
– Met stenen, balletjes, veertjes

 Wat en waar  Workshop op maat voor in de Kinderopvang en op School.
Ook kan er alleen kinderyoga of onderlinge kindermassage worden gegeven.
In deze workshop wordt geoefend met medewerkers, zij kunnen het weer  overdragen aan de kinderen.
 Kosten  Tarieven locatie: afhankelijk van dagdelen.
 Kennismaking  Uiteraard is het mogelijk eerst kennis te maken.