KRWB register

Samenvatting

Het KRWB is een Kwaliteitsregistratie van personen voor meerdere (6) disciplines op ons vakgebied. Via het register kunnen bezoekers van onze website gemakkelijk een gekwalificeerde docent bij hem of haar in de buurt vinden.  Bekijk een overzicht van het register hier.

Beschik je over een of meerdere van de volgende kwalificaties?

1. Docent Kinderyoga.
2. Docent Peuter-Kleuteryoga.
3. Docent Babymassage met yoga.
4. Docent Baby-yoga
5. Docent Peutermassage met Yoga.
6. Holistische Kindercoache.

dan nodigen we je graag uit om je in te laten schrijven in het KRWB register. Je ontvangt na registratie o.a. het KRWB certificaat en bijbehorende logo’s en vermelden we jou bovenaan in ons register.

krwbinleidinglogo

Enkele kenmerken:

• Heldere kwalificatie en certificering op een hoog niveau
• Duidelijke gedragscode en gericht op veiligheid
• Aantrekkelijke en duidelijke voorwaarden
• Registratie voor een aantrekkelijke prijs
Lees meer onder submenu Samenvatting KRWB

Met het KRWB worden ook een aantal collectieve voordelen geboden, waaronder:
• Een uitgebreide en passende WA-verzekering voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid en eventueel een rechtsbijstandsverzekering i.c.m. KRWB.
• Cursus Eerste Hulpverlening bij kinderen en volwassenen, gericht op je activiteiten en deze doelgroep. De Weideblik biedt een passende cursus voor deze doelgroep samen met beroepsgenoten in een kleine groep voor een aantrekkelijke prijs.

Het KRWB register

De KRWB deelnemers voldoen aan het volgende:
– voldoen aan de opleidingseisen van deze Kwaliteitsregistratie;
– zijn erkend op basis van professie, gedrag en veiligheid;
– voldoen aan de voorwaarden van deze Kwaliteitsregistratie
– conformeren zich aan de gedragscode van deze Kwaliteitsregistratie.

Dit document geeft korte uitleg over de registratie van gekwalificeerde personen in het KRWB.

Het KRWB registreert:

1. Docenten Kinderyoga.
2. Docenten Peuter-Kleuteryoga.
3. Docenten Babymassage met yoga.
4. Docenten Baby-yoga
5. Docenten Peutermassage met Yoga.
6. Holistische Kindercoaches.

Wil je een erkenning en herkenning van je activiteiten, dan nodigen we je graag uit om je in te laten schrijven in het KRWB register. Neem hiervoor contact op via het formulier onderaan de pagina. De KRWB is tevens erkend als beroepsvereniging. 

krwbinleidinglogo

Kwaliteitsregistratie KRWB

Het KRWB betreft een registratie van gekwalificeerde personen. Je kan je laten inschrijven als zelfstandige, maar ook als je in loondienst bent. Het KRWB is ook toegankelijk voor beroepsgenoten die voldoen aan de voorwaarden van deze registratie en bereid zijn zich te conformeren aan de beschreven gedragscode.

Het KRWB registreert:

1. Docenten Kinderyoga.
2. Docenten Peuter-Kleuteryoga.
3. Docenten Babymassage met yoga.
4. Docenten Baby-yoga
5. Docenten Peutermassage met Yoga.
6. Holistische Kindercoaches.

Het doel van deze registratie

De Weideblik is begonnen in 2004 en biedt, naast yoga, ook erkende opleidingen aan. Bij De Weideblik worden de opleidingen op een holistische, professionele en verantwoorde wijze gegeven. De Weideblik vindt dat het tijd is een heldere registratie te ontwikkelen in de snel groeiende sector van baby-, peuter- en kinderyoga, baby- en kindermassage en kindercoaching en deze kennis volgens een vastgestelde gedragscode willen uitdragen. Deze registratie staat niet uitsluitend voor het waarborgen, maar ook voor het bevorderen van kwaliteit, professie, erkenning en herkenning van de docent die zich conformeert aan deze gedragscode. De deelnemer zal zich hierbij onderscheiden in deze sector, waarbij iedereen zich docent kinderyoga, baby-peutermassage of kindercoach mag noemen.
Registratie van docenten in deze kwalificatie moet duidelijkheid geven naar onze klanten. Het waarborgen betekent dat de kwaliteit bewaakt wordt en de deelnemers van het KRWB voldoen aan de voorwaarden van de kwaliteitsregistratie van het KRWB. Ieder heeft zijn of haar eigen inbreng, maar alle deelnemers werken volgens een gelijkwaardige gedragscode. De deelnemers aan het KRWB worden een aantal collectieve voordelen geboden.

Wie kan zich inschrijven en laten registreren.

De deelname is niet geheel vrijblijvend, omdat we ons willen onderscheiden in het steeds groeiend aanbod aan Baby-, Peuter-, Kleuter- en Kinderyoga opleidingen, Baby- en Kindermassage opleidingen en Kindercoaching. Je moet daarom voldoen aan de voorwaarden van registratie in het KRWB.

Wil je erkend worden en ben je bereid:
• Te werken volgens de beschreven voorwaarden van de kwaliteitsregistratie
• Je te conformeren aan de opgestelde gedragscode
• Te voldoen aan de opleidingseisen zoals die zijn opgesteld door De Weideblik
dan kun je je direct laten inschrijven in het Kwaliteitsregister (KRWB). Als je een opleiding bij De Weideblik met goed gevolg hebt afgerond, voldoe je aan de opleidingseisen. Heb je een andere opleiding gevolgd, dan is het ook mogelijk je te laten registreren. Informeer dan naar de “Voorwaarden registratie beroepsgenoten in het KRWB”.

Betekenis van deze kwaliteitsregistratie en de gedragscode

Kwaliteitsregistratie staat voor:

• Een gekwalificeerd docent met betrekking tot opleiding, gedrag en veiligheid.
• Duidelijkheid en betrouwbaarheid naar onze klanten.
• Voldoen aan de voorwaarden voor Kwaliteitsregistratie KRWB.
• Werken en handelen volgens de gedragscode van KRWB.
• Professionaliteit, integriteit en verantwoordelijkheid.
• Rechtszekerheid voor onze klanten / opdrachtgevers.

Voordelen en betekenis van kwaliteitsregistratie

1. Erkenning en herkenning van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en werken volgens een vastgestelde gedragscode.
2. Duidelijkheid naar onze klanten en opdrachtgevers (per regio). Een verwijzing naar de website om per regio een gecertificeerde docent te vinden.
3. Vindbaar op de website met bedrijfsgegevens.
4. Professionele richtlijn voor het uitoefenen van je beroep.
5. Publicatie van deze erkenning met logo en het KRWB-certificaat.
6. Collectieve voordelen (verzekeringen en veiligheid) en belangenbehartiging.
7. Bieden van opgestelde voorwaarden en een klachtenregeling.
8. Netwerk voor samenwerking.
9. Bieden van bijscholingen en workshops en bijeenkomsten.
10. Ondersteuning van De Weideblik bij opleiding gerelateerde vragen.
11. Er wordt nog gewerkt aan een mogelijkheid om Kinderyoga lessen, peuter- en kleuterlessen, baby-peutermassage van mede-cursisten ter inspiratie beschikbaar te maken.

Wat biedt De Weideblik de deelnemers van KRWB?

1. Deelnemer opnemen in registratie.
2. Aanleveren erkenningslogo of logo’s en het KRWB-certificaat.
3. Actueel houden van het Kwaliteitsregister.
4. Vermelding met een link op de site van De Weideblik.
5. Informeren van deelnemers.
6. Het bieden van een netwerk voor samenwerking.
7. Bieden van erkenning en herkenning naar deelnemers, ouders, bedrijven en instellingen.
8. Beheren van het register op de site van De Weideblik.
9. Aanspreekpunt voor ouders en instelling m.b.t. deze registratie.
10. Praktijkondersteuning.
11. Aanbieden collectieve belangen (o.a. verzekeringen, veiligheid).
12. Bieden van bijscholingen (o.a. Eerste Hulpverlening), workshops en bijeenkomsten.
13. Algemene voorwaarden aanreiken.
14. Aanbieden klachtenregeling.
15. Ontwikkelingen in deze sector volgen en hierop inspelen.
16. Structuur in bijscholingen, workshops of bijeenkomsten KRWB.

Stappenplan kwaliteitsregistratie KRWB

1. Vraag extra informatie aan bij info@deweideblik.nl
2. Inschrijfformulier aanvragen bij info@deweideblik.nl
3. Documenten verzamelen en opsturen naar De Weideblik.
4. Beoordeling door De Weideblik.
5. Bij een positieve beoordeling;
– deelnemer ontvangt een bevestiging
– deelnemer wordt opgenomen in het kwaliteitsregister.
– deelnemer ontvangt logo’s en KRWB certificaat

Ben je geïnteresseerd en wens je meer informatie over het KRWB of de kwalificaties, de voorwaarden van registratie en het inschrijfformulier? Dan kun je geheel vrijblijvend contact opnemen met:
Gea Scholtens-Stiekema van De Weideblik info@deweideblik.nl.

krwbsamenvatting